Carpinus betulus

Carpinus betulus

Adi gürgen, huşgiller familyasından kerestesi değerli bir orman ağacı türü. Dağılımı Avrupa'yı, Orta Avrupa'yı, İngiltere'nin güneyine ve İsveç'in güneyine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Doğuya doğru Karadeniz üzerinden Kafkasya'ya ve kuzey İran'a ulaşır